Hoe sal die nuwe belastingwette besighede in Suid-Afrika raak?

INHOUDSOPGAWE

belastingwette

Belastingwette is een van Suid-Afrika se belangrikste sakewette. Hulle vorm die manier waarop besighede funksioneer, bestuur hul finansies en ondersteun die land se ekonomiese groei. Om die impak van nuwe belastingwette op jou besigheid te verstaan, is van kardinale belang. Dit laat jou toe om jou strategieë aan te pas, voldoening te verseker en ingeligte finansiële keuses te maak. Maak nie saak die...

Maak nie saak die grootte van jou maatskappy of jou entrepreneuriese aspirasies nie, bly op hoogte van die nuutste belastingwetgewing verander in Suid-Afrika noodsaaklik is. Hierdie kennis help jou om te begryp hoe hierdie veranderinge jou besigheid kan beïnvloed en maak die nodige aanpassings om in die ontwikkelende belastinglandskap te floreer.

'n Oorsig van die nuwe belastingwette in Suid-Afrika

Suid-Afrika het die afgelope paar jaar merkwaardige transformasies in sy belastingwette ondergaan. Hierdie hersienings is ingestel om inkomste 'n hupstoot te gee, deursigtigheid te bevorder en in lyn te bring met internasionale belastingpraktyke. Hierdie opdaterings demonstreer die regering se verbintenis om 'n belastingstelsel te skep wat regverdig en doeltreffend is, wat uiteindelik ekonomiese groei aandryf en die samelewing bevorder.

Mikrobesigheidsbelasting: Vereenvoudiging van voldoening vir klein ondernemings

Om die las van voldoeningskoste te verlig, is 'n omset-gebaseerde vermoedelike belastingstelsel spesifiek vir mikro-ondernemings ingestel. Hierdie innoverende benadering het ten doel om verligting en ondersteuning te bied aan ondernemings met jaarlikse inkomste onder R1 miljoen. Eerder as om aan die standaard korporatiewe inkomstebelasting (CIT) struktuur te voldoen, het kwalifiserende besighede nou die opsie om vir hierdie alternatiewe belastingraamwerk te kies.

In hierdie nuwe stelsel word die belastingkoers volgens die grootte van die besigheid bereken, wat 'n buigsame reeks van 0% tot 3% bied. Dit bemagtig mikro-ondernemings om 'n belastingkoers te kies wat by hul unieke omstandighede en inkomstevlakke pas. Die doel is om ’n regverdiger en meer hanteerbare belastingstruktuur daar te stel wat in die behoeftes van die kleinste ondernemings in Suid-Afrika voorsien.

Deur ’n omset-gebaseerde vermoedelike belasting in te stel, beoog die regering om belastingnakoming te stroomlyn en administratiewe laste vir mikro-ondernemings te verlig. Hierdie proaktiewe maatreël erken die spesifieke struikelblokke wat klein ondernemings in die gesig staar en streef daarna om 'n omgewing te skep wat hul groei en langtermyn lewensvatbaarheid bevorder.

Belasting op dividende: Impak en vrystellings

Die gebied van 'dividendebelasting' hou betekenis in vir beide inwoner en nie-inwoner korporasies wat by die Suid-Afrikaanse aandelemark betrokke is, veral dié wat op gewaardeerde platforms soos die Johannesburgse Aandelebeurs (JSE) genoteer is. ’n 20%-belastingverpligting word opgelê op korporasies wat dividende aan hul aandeelhouers verklaar en uitkeer.

Sekere vrystellings bestaan egter om regverdigheid te bevorder en te verseker dat spesifieke entiteite nie deur hierdie belastingaanspreeklikheid belas word nie. Indien die voordelige eienaar van die dividende 'n Suid-Afrikaanse inwonende korporasie, 'n aftreefonds of 'n ander vrygestelde individu is, word die dividende van belasting vrygestel.

In gevalle waar 'n "gereguleerde tussenganger" verantwoordelik is vir die uitbetaling van die dividende, word die belasting ingevorder namens die maatskappy wat die dividende uitreik. Hierdie praktyk is hoofsaaklik van toepassing op genoteerde aandele en bied 'n vaartbelynde meganisme vir belastinginvordering.

Dit is opmerklik dat die voordelige eienaar van die dividende nie verplig word om dividendbelasting te betaal as die verklaarde korporasie nie die dividend in kontant verskaf nie, en sodoende die belastingaanspreeklikheid in sulke gevalle versag.

Om die nuanses van dividendbelasting en die vrystellings daarvan te verstaan, verseker dat besighede en individue wat by die aandelemark betrokke is, die belastinglandskap doeltreffend navigeer terwyl hulle aan regulatoriese verpligtinge voldoen.

Impak van belastingwette op klein besighede

Terwyl Suid-Afrika nuwe belastingregulasies van 1 April 2023 tot 31 Maart 2024 inlui, is dit noodsaaklik om te bepaal hoe hierdie veranderinge klein besighede sal raak. Tans is die standaardbelastingkoers vir korporatiewe inkomste 'n vaste 28% vir beide inwonende en nie-inwonende maatskappye, van toepassing tot belastingjare wat op of voor 31 Maart 2023 eindig.

Die regering beplan egter om hierdie koers te verlaag tot 27% vir die komende belastingjaar, wat potensiële belastingvoordele bied vir kwalifiserende kleinsakekorporasies (SBC's). 

Om as 'n SBC te kwalifiseer, moet aan sekere vereistes voldoen word:

 • Die besigheid moet 'n korporatiewe entiteit wees, soos 'n private maatskappy, persoonlike aanspreeklikheidsmaatskappy of geslote korporasie
 • Die jaarlikse inkomste van die maatskappy behoort nie R20 miljoen te oorskry nie
 • Dit kan nie as 'n persoonlike diensverskaffer funksioneer nie
 • Slegs natuurlike persone word as aandeelhouers toegelaat
 • Aandeelhouers van die maatskappy kan nie aandele in 'n ander maatskappy hou nie

Vir kleinsakekorporasies word belasbare netto wins bereken as totale belastinginkomste minus enige spesiale toelaes en gekwalifiseerde aftrekkings, kapitaalwins uitgesluit.

Dit is belangrik om daarop te let dat besighede ook 'n kapitaalwinsbelasting van 21.6% moet betaal. Daar is ook die WVF, wat 'n indirekte belasting is. Die WVF is bedoel om mense by te staan wat in moeilike omstandighede is, soos siekte, werkloosheid en kraamverlof, en wat minstens 12 uur per week werk.

Bydraes tot die WVF word gemaak deur 2% van 'n werknemer se inkomste af te trek. Die maatskappy en werknemer dra elk 1% by tot die WVF.

Om die implikasies van hierdie belastingwette op klein besighede te verstaan, is van kardinale belang vir behoorlike finansiële beplanning en nakoming in die steeds-ontwikkelende belastinglandskap.

Belastingkoershakies volgens inkomste

Vir kleinsakekorporasies wat aan die gespesifiseerde kriteria voldoen, is daar spesifieke inkomstebelastingkoerse van toepassing vir belastingjare wat voor 31 Maart 2024 eindig. Hierdie koerse bepaal die bedrag belasting wat hierdie besighede verplig is om te betaal.

Die belastingkoerse vir kleinsakekorporasies (SBC's) in Suid-Afrika word gestruktureer op grond van die belasbare inkomste:

 • Vir belasbare inkomste wat wissel van R1 tot R95,750, word geen belasting toegepas nie, wat lei tot 'n 0%-koers. 
 • Vir inkomste tussen R95,751 en R365,000, word 'n 7%-belasting gehef op die bedrag wat R95,750 oorskry. 
 • In die inkomstegroep van R365,001 tot R550,000 betaal besighede 'n vaste bedrag van R18,848, saam met 'n bykomende 21% belasting op die gedeelte wat R365,000 oorskry. 
 • Laastens, vir inkomste van R550,001 en hoër, bestaan die belasting uit 'n vaste bedrag van R57,698, plus 27% van die bedrag wat R550,000 oorskry. 

Hierdie progressiewe belastinghakies help om die belastingverpligtinge van klein besighede op grond van hul inkomstevlakke te bepaal.

Potensiële voordele van die nuwe belastingwette in Suid-Afrika

Die implementering van nuwe belastingwette in Suid-Afrika hou beide potensiële voordele en voordele vir besighede in. Sommige van hierdie positiewe uitkomste sluit in:

 • Belastingaansporings 
 • Vereenvoudigde belastingprosesse
 • Verhoogde mededingendheid

Die implementering van hierdie nuwe belastingwette kan die mededingendheid van besighede ’n hupstoot gee, die belastingopgaweproses vereenvoudig en waardevolle aansporings vir besighede skep – wat ’n gunstiger belastingomgewing in Suid-Afrika sal skep. Hierdie nuwe wette kan beide binnelandse en buitelandse beleggings lok, wat lei tot verhoogde ekonomiese aktiwiteit en die bevordering van besigheidsgroei.

Potensiële uitdagings van die nuwe belastingwette in Suid-Afrika

Terwyl die nuwe belastingwette geleenthede bied, is daar ook potensiële uitdagings en areas van kommer vir besighede.

Voldoeningskompleksiteit

Die veranderinge in belastingwetgewing kan nuwe voldoeningsvereistes instel wat besighede moet verstaan en moet nakom. Dit kan bykomende administratiewe laste en koste behels, veral vir kleiner besighede.

Finansiële impak

Afhangende van die aard van die belastingveranderings, kan besighede 'n verskuiwing in hul finansiële verpligtinge ervaar. Dit kan lei tot verhoogde belastingverpligtinge vir sommige besighede, wat noukeurige finansiële beplanning en begroting verg om by die nuwe belastinglandskap aan te pas.

Oorgangstydperk uitdagings

Aanpassing by nuwe belastingwette kan uitdagend wees, veral gedurende 'n oorgangstydperk. Besighede sal dalk hul stelsels, prosesse en interne beheermaatreëls moet opdateer om by die nuwe vereistes te pas, wat tyd, hulpbronne en kundigheid kan verg.

Strategieë om voordele te maksimeer en uitdagings te oorkom

Om die voordele te maksimeer en potensiële uitdagings wat verband hou met die nuwe belastingwette te oorkom, kan besighede dit oorweeg om 'n paar strategieë te gebruik.

Soek professionele advies 

Deur die dienste van belastingkundiges of konsultante te betrek, kan besighede waardevolle leiding en kundigheid verskaf om die kompleksiteite van die nuwe belastingwette te navigeer. Hierdie professionele persone kan help om belastingbeplanning te optimaliseer, voldoening te verseker en potensiële geleenthede vir belastingbesparing te identifiseer.

Proaktiewe beplanning

Besighede moet proaktief die impak van die nuwe belastingwette op hul bedrywighede en finansies beoordeel. Deur 'n omvattende ontleding uit te voer, kan besighede potensiële risiko's identifiseer, belastingbeplanningsgeleenthede ondersoek en ingeligte besluite neem om uitdagings te versag en hul belastingposisie te optimaliseer.

Bly op hoogte en raak betrokke by nuwe wette en regulasies

Besighede moet op hoogte bly van enige verdere ontwikkelings of verduidelikings rakende die nuwe belastingwette. Om aktief met belastingowerhede te skakel, seminare of werkswinkels by te woon, en deelname aan bedryfsverenigings kan besighede waardevolle insigte en geleenthede bied om beleidsbesluite te beïnvloed.

Deur die potensiële voordele en uitdagings wat met die nuwe belastingwette geassosieer word strategies te bestuur, kan besighede hulself posisioneer vir sukses en voldoening verseker terwyl hulle ook hul belastinguitkomste optimaliseer.

Vereenvoudiging van belastingopgawes en belastingnakoming met Thryv Accountants

By Thryv Accountants verstaan ons die uitdagings wat besighede in die gesig staar met belastingopgawes en nakoming. Ons span toegewyde professionele persone is daartoe verbind om die proses te vereenvoudig en besighede deur die doolhof van belastingregulasies te lei.

Met ons kundigheid in belastingbeplanning en nakoming, werk ons nou saam met besighede om hul belastingopgawes glad en presies te maak, terwyl ons op hoogte bly van die jongste belastingwette.

As jy poog om jou belastingopgawes te stroomlyn en nakoming te verseker, kontak ons vandag nog.

Inligting oor die skrywers, publikasie en uitgewer

Foto van Author - Arnaud Brunel

Skrywer - Arnaud Brunel

Na 'n 15 jaar lange loopbaan in Internasionale Bankwese en Nakoming, het Arnaud verskeie besighede in Kaapstad geloods. Hy staan vandag steeds aan die hoof van 2 van hierdie besighede in die digitale bemarkingsbedryf met Brunel Studios en in die finansiële industrie met Thryv.

Foto van Publication & Publisher - Thryv Accountants

Publikasie & Uitgewer - Thryv Accountants

Thryv accountants is 'n private rekeningkundige maatskappy wat fokus op die uitkontraktering van die finansiële funksies van klein en medium maatskappye in Kaapstad en ander streke van Suid-Afrika.

Die publikasies op hierdie webwerf is slegs vir inligtingsdoeleindes. Hulle is gebaseer op ons professionele mening.

Kontak

Skryf vir ons by admin@thryv.co.za of bel ons (073) 142-1010.

Het jy hulp nodig met jou rekeningkunde?

Kyk gerus na ons rekeningkundige pakkette of stuur vir ons 'n boodskap en ons sal jou terugbel.

Onlangse plasings

0
  0
  Hangende aansoek
  Geen hangende registrasies nieTerug na rekeningkundige pakkette

  Versoek 'n kwotasie

  Vul asseblief die vorm hieronder in en ons sal so gou moontlik na jou terugkom.