Gebruiksvoorwaardes

Gebruiksvoorwaardes vir hierdie webwerf

Dit is belangrik om daarop te let dat die gebruiksvoorwaardes, privaatheidsbeleid en enige klousules, beleide en voorwaardes onderhewig aan hierdie webwerf is soos dit staan. Indien u enige besware en/of probleme met hierdie webwerf in enige hoedanigheid het, word u aangeraai om daarvan te weerhou om dit te gebruik en/of te blaai. Sou jy voortgaan om hierdie webwerf te gebruik en/of deur te blaai en/of die dienste wat daarin onderhou word, te gebruik, stem jy VOLLEDIG in om te voldoen aan en gebonde te wees aan die volgende bepalings en voorwaardes van die gebruik daarvan, sowel as ons Privaatheidsbeleid en enige klousules, beleide en voorwaardes wat daar(hier)in gehandhaaf word. Deur in te stem tot die gebruiksbepalings en -voorwaardes, sowel as ons privaatheidsbeleid en enige klousules, beleide en voorwaardes wat op hierdie webwerf gehandhaaf word, doen jy dit vrylik en vrywillig, terwyl jy in jou gesonde en nugtere sinne is sonder enige dwang of onnodige invloed daarop en die betekenis en effek van die inhoud daarvan aanvaar, erken, verstaan en ten volle vertroud is met die inhoud daarvan.

Die term “thryv” of “ons” of “ons” verwys na die eienaar van die webwerf wie se geregistreerde domein www.thryv.co.za is.

Die term "jy" verwys na die gebruiker, intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai.

Die gebruiker is onderhewig aan die volgende gebruiksvoorwaardes:

 1. Die inhoud van die bladsye binne hierdie webwerf is slegs vir u algemene inligting en gebruik. Dit is onderhewig aan verandering sonder enige kennisgewing wat aan enige gebruiker, intekenaar, kyker of persoon wat ons webwerf blaai, nou of in die toekoms verskaf.
 2. Nie "thryv", insluitend (maar nie beperk nie tot) enige derde party, sy (thryv se) werknemers, diensverskaffers, werkgewers affiliasies en geassosieerdes, verskaf enige waarborg of waarborg ten opsigte van die akkuraatheid, tydige, prestasie, volledigheid, geskiktheid, volhoubaarheid, korrektheid, doeltreffendheid, betroubaarheid en dies meer van enige van die inligting en materiaal (of enigiets wat daarmee verband hou) wat op hierdie webwerf aangebied word vir enige spesifieke of verwante doel. Jy stem in, erken en aanvaar dat sulke inligting en materiaal (of enigiets wat daarmee verband hou) foute, onakkuraathede, foute of foute kan bevat en ons sluit uitdruklik enige aanspreeklikheid uit vir enige sodanige fout, onakkuraathede, fout of fout tot die volle mate soos deur die wet toegelaat. .
 3. Die gebruik van enige inligting of materiaal op hierdie webwerf is geheel en al op die gebruikers, (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai) eie risiko, waarvoor ons (thryv, insluitend [maar nie beperk nie tot] enige derde party, sy [thryv's]] werknemers, diensverskaffers, werkgewers affiliasies en geassosieerdes) sal nie aanspreeklik gehou word nie, in enige hoedanigheid hoegenaamd (insluitend, maar nie beperk nie tot enige vertoë, verwagtinge, inligting, materiaal, openbaarmakings, skade wat [direk of indirek] opgedoen word deur die gebruik van ons dienste nie, diensverskaffers of dies meer of enigiets wat met ons verband hou [dws thryv, insluitend [maar nie beperk nie tot] enige derde party, sy [thryv] se] werknemers, diensverskaffers, werkgewers affiliasies en geassosieerdes]. Dit sal die gebruikers (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai) se uitsluitlike verantwoordelikheid om te verseker dat enige produkte, dienste of inligting wat deur hierdie webwerf beskikbaar is, aan jou (sy) spesifieke vereistes voldoen.
 4. Hierdie webwerf bevat materiaal wat deur ons besit en/of gelisensieer word. Die materiaal sluit (hetsy in sy geheel of gedeeltelik), maar is nie beperk nie tot, die ontwerp, uitleg, voorkoms, voorkoms, grafika en inhoud. Reproduksie hiervan word verbied anders as in ooreenstemming met die (hierdie) kopieregkennisgewing wat deel vorm van hierdie bepalings en voorwaardes. Enige persoon wat gevind word dat hy enige gedeelte van die bepalings en voorwaardes van die gebruik daarvan oortree, sowel as ons privaatheidsbeleid en enige klousules, beleide en voorwaardes wat daar(hier)in gehandhaaf word, sal in die volle omvang aan kriminele en siviele vervolging onderwerp word. van die wet. Indien daar deur enige regstappe wat teen "thryv" sy werknemers, werkgewers, affiliasies en geassosieerdes deur enige gebruiker (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai) ingestel word, sal sodanige gebruiker (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai) sekuriteit verskaf vir koste in die bedrag van R25 000.00 (vyf-en-twintigduisend Rand) wat in die trustrekening van die prokureur van “thryv” sy werknemer(s), werkgewer(s), geaffilieerde(s) en geassosieerde(s) gedeponeer sal word.
 5. Alle of enige handelsmerke wat op hierdie webwerf gereproduseer word, wat nie die eiendom van, of gelisensieer is aan die operateur (of relevante liggaam, persoon, individu of maatskappy of dies meer), word op hierdie webwerf erken.
 6. Ongemagtigde gebruik van hierdie webwerf (vir enige ander rede as die beoogde doel daarvan) kan aanleiding gee tot 'n eis vir skadevergoeding en/of kriminele oortreding. Indien sy werknemers, werkgewers, affiliasies en geassosieerdes regstappe teen die gebruiker instel (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai), sal die gebruiker (intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai) aanspreeklik wees vir al ons onbelaste wetlike koste op die prokureur en eie kliënt skaal en sal betaalbaar wees binne 7 (sewe) dae vanaf die betaal- en betaaldatum daarvan.
 7. Soms kan hierdie webwerf skakels na ander webwerwe bevat. Hierdie skakels is bedoel om vir u gerief gebruik te word om verdere en bykomende inligting rakende verskeie (insluitend maar nie beperk nie tot) sake, aspekte, dienste, produkte en dies meer te verskaf. Dit is op geen manier bedoel om enige onderskrywing van die webwerf of skakel te vorm nie, en ook nie enige waarborg ten opsigte van die akkuraatheid, tydige, prestasie, volledigheid, geskiktheid, volhoubaarheid, korrektheid, doeltreffendheid, betroubaarheid en dies meer van enige van die inligting en materiaal nie. (of enigiets wat daarmee verband hou) wat op die webwerf of skakel aangebied word vir enige spesifieke, verwante of beoogde doel.
 8. Die gebruik van hierdie webwerf en enige dispuut wat voortspruit uit sodanige gebruik sal onderhewig wees (insluitend enige wet wat verband hou met die oplossing van enige dispuut of regsaksie) aan die wette van die Republiek van Suid-Afrika.
 9. Alhoewel ons voorstelle en voorstelle verwelkom van die voornemende en huidige gebruiker, intekenaar, kyker of persoon wat op ons webwerf blaai, is alle bepalings en voorwaardes van die gebruik daarvan, sowel as ons privaatheidsbeleid en enige klousules, beleide en voorwaardes wat hierin gehandhaaf word soos dit staan en is nie onderhewig aan onderhandeling of wysiging nie.
0
  0
  Hangende aansoek
  Geen hangende registrasies nieTerug na rekeningkundige pakkette

  Versoek 'n kwotasie

  Vul asseblief die vorm hieronder in en ons sal so gou moontlik na jou terugkom.